ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Print
Tuesday, 24 May 2016 06:16

 

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές στο Σχολείo μας θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 1 Ιουνίου μέχρι Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016, από τις 12.25΄ μ.μ  ως τις 2.00΄ μ.μ., όλες τις εργάσιμες ημέρες.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α΄ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης (Πρωτότυπο και να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την εγγραφή). 
    Οι αλλοδαποί μαθητές προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης.

 

  1.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή Ο.Τ.Ε. κλπ.). Οι μαθητές θα πρέπει να ανήκουν στα όρια του Σχολείου μας.

 

  1. To βιβλιάριο υγείας του μαθητή.

 

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο).

 

  1. Έντυπη Αίτηση Εγγραφής συμπληρωμένη  από τον κηδεμόνα (Το έντυπο δίνεται από το Σχολείο).

 

  1. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου (θα προσκομιστεί αργότερα, όταν δοθεί από το Νηπιαγωγείο).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικαίωμα εγγραφής έχουν μόνο όσα παιδιά γεννήθηκαν από 01/01/2010 μέχρι και 31/12/2010.

Last Updated on Tuesday, 24 May 2016 06:24